Dielňa

Dielňa

Dielňa
np

Múzeám, hradom, školám, organizátorom kultúrnych a historických podujatí, jednoducho všetkým záujemcom ponúkame živú históriu v podobe oživenej obuvníckej dielne z polovice 15. storočia. (Kostýmovo a vybavením sme schopní pokryť ranný stredovek, 12. - 13., 14. – 15. storočie)

np

V našej autentickej dielni s použitím starých, zabudnutých nástrojov a techník dávame koži podobu topánok.

np

Okrem názorných ukážok a rozprávania o stredoveku ponúkame deťom možnosť stať sa obuvníkom a pod dozorom majstra vyrobiť z papiera svoju stredovekú topánku.

np

V prípade záujmu nás kontaktujte a na základe vašich požiadaviek vám stanovíme cenu a dohodneme podmienky.

np